Kontakt

Er du interesseret i at høre nærmere om leje af eller aktiviteter i Gjesing Forsamlingshus kontakt os her:

Tlf.: 42 44 44 46
email: gjesingforsamlingshus@gmail.com

Bestyrelsen består af:
Heidi Lorentzen – Formand
John Krogh Kristensen
Sander Sieuwerts
Jimmi Matt Krank
Jesper Sørensen
Pia Fenger Høeg Sørensen
Christian Liin Hansen
Hans Jørgen Knudsen – Suppleant
Jess Johnsen – Suppleant
Kristian Jepsen – Æresmedlem og tidligere formand